Muzeum nápis desktop Muzeum nápis mobil


 

 

 

Vážení přátelé, příznivci našeho muzea a milovníci krojů. Počínaje dnešním dnem jsme tu pro vás na zavolání. Nezapomeňte nám dát vědět, až se budete chystat k návštěvě Muzea. Kontaktní telefon: 778 460 093
My zatím budeme věnovat čas úpravám našich sbírek a plánování akcí muzea v příštím roce! Těšíme se na vás. Krojům Zdar!

Muzeum Ostrov lidových krojů disponuje největší soukromou sbírkou historických venkovských oděvů v České republice. 

Unikátní expozice je úplně první veřejnou prezentací všech krojových oblastí České republiky. Lidové kroje jsou projevem lidové kultury 19. století, proto v Muzeu Ostrov lidových krojů najdete především exponáty z tohoto období. Jsou zde zastoupeny všechny významnější regiony česky i německy mluvících Čechů, Moravanů a Slezanů. 

Expozice krojů je doplněna historickými předměty slouživšími ke zpracování textilních surovin, předení a tkaní. Návštěvníci zde najdou i doprovodnou sbírku šátků, krajek s ukázkou jejich výroby, stuhy, čepce, sbírku knoflíků, panenek v krojích a dalších doplňkových předmětů.

O historii šlechtického dvora Ostrov se více dozvíte zde.