Partneři

Budovat Muzeum Ostrov lidových krojů nám pomáhalo mnoho institucí, spolků i jednotlivců. Někteří zápůjčkami exponátů, jiní konzultacemi či přímým podílem na tvorbě expozice. Všem veliké díky!

 

Muzea

 

                                                                                             

 

                 Muzeum JV Moravy - Zlín            

 

 

Spolky

 

                             

 

Další instituce

 

                            

 

Média

 

                                          

 

Cestovní agentury

Czech Tours & Travel

Odborné konzultace

Mgr. Jan Kuča, PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D., Doc. PhDr. Irena Štěpánová, Csc., PhDr. Martin Šimša, Ph.D.

 

Významní dárci a přispěvatelé

M. Holubová, D. Naňák, A. Heliová, J. Seiler, R. a Ch.Reim, E. Weinert, F. a C. Eigel, J. Macková, S. Prášek, p. Mišoň, D. Dědovský, B. Püchler, a mnozí další. Děkujeme!

 

Muzeum Ostrov lidových krojů stále doplňuje sbírky o nové krojové součásti. Pokud byste i Vy měli zájem pomoci, velmi to uvítáme. Bližší informace naleznete zde