Expozice

Expozice Muzea Ostrov lidových krojů je výjimečná tím, že jako jediná v České republice představuje veřejnosti lidové oděvy všech zdejších regionů, tedy českých, moravských a slezských, a tím i oděvy krojových oblastí německy mluvícího obyvatelstva, moravských Charvátů a slezských Poláků.

Expozice muzea slouží nejen zájemcům z řad české laické veřejnosti, školám a turistům, ale je k dispozici i etnografům a folkloristům. Budeme pořádat konference, semináře a specializované akce etnografického zaměření pro odborníky i zasvěcené laiky.

Muzeum Ostrov lidových krojů si přeje být místem uchování a ochrany historických artefaktů a jejich hodnot, zvýšení turistické atraktivity regionu a zlepšení povědomí veřejnosti o významu nedávné, rychle mizející historie našich venkovských předků.


V expozici si můžete prohlédnout 260 úplných lidových krojů (190 ženských krojů, 40 mužských a 30 dětských). Vystavených je ale téměř 4000 exponátů, mezi nimi rozsáhlá sbírka 64 kusů zlatých ženských čepců, na 300 ženských šátků, 100 párů historické krojové obuvi, 750 historických krajek a mnoho dalšího.


Muzeum Ostrov lidových krojů je členem profesní organizace „Asociace muzeí a galerií ČR“ a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek při ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem LČK 006-02-10/346006.