Expozice

Expozice Muzea Ostrov lidových krojů je výjimečná tím, že jako jediná v České republice představuje veřejnosti lidové oděvy všech zdejších regionů, tedy českých, moravských a slezských, a tím i oděvy krojových oblastí německy mluvícího obyvatelstva, moravských Charvátů a slezských Poláků.

Expozice muzea slouží nejen zájemcům z řad české laické veřejnosti, školám a turistům, ale je k dispozici i etnografům a folkloristům. Budeme pořádat konference, semináře a specializované akce etnografického zaměření pro odborníky i zasvěcené laiky.

 Muzeum Ostrov lidových krojů si přeje být místem uchování a ochrany historických artefaktů a jejich hodnot, zvýšení turistické atraktivity regionu a zlepšení povědomí veřejnosti o významu nedávné, rychle mizející historie našich venkovských předků.


Expozici lidových krojů doplňují doprovodné sbírky krajek, knoflíků, stuh, čepců, výšivek, panenek v krojích, šátků a výstavkou historických předmětů dokládajících výrobu textilu, předení, tkaní, šití a zdobení oděvů, jejich údržbu a ukládání.

 Muzeum Ostrov lidových krojů je členem profesní organizace „Asociace muzeí a galerií ČR“ a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek při ministerstvu kultury ČR pod evidenčním číslem LČK 006-02-10/346006.