Plánek

Historie šlechtického sídla Ostrov

Stručná historie šlechtického sídla Ostrov

První písemný doklad o existenci Ostrova pochází z listiny datované rokem 1257, kde je uveden jako vlastník Petr z Ostrova. Můžeme však považovat za pravděpodobné, že zde rodina zemanů z Ostrova sídlila již od 12. století. Současný barokní „zámeček“ v úpravě z šedesátých let osmnáctého století stojí pravděpodobně na místě románské tvrze. Východní část přízemí zámku je tvořena kamenným zdivem této staré původní tvrze ze 13. století. V řadě zemanů (vladyků, rytířů) nesoucích přídomek „z Ostrova“ se v letech 1415 až 1464 objevují dva (zřejmě otec a syn) muži velmi zvláštního jména: Perknéř. Toto jméno se přeneslo na dlouhou dobu, až do začátku 18. století, do názvu panství. V tomto období jej nalézáme v listinách pod názvy Perknéřův či Perknířův Ostrov.

Současný název „Cyranův Ostrov“ souvisí s příchodem Romedia Václava Cyranyiho, který byl původem z Horních Uher, dnešního Slovenska. R. V. Cyranyi byl správcem thunovského majetku na Ostrově. Přestože nebyl nikdy vlastníkem zdejšího panství, přeneslo se jeho jméno do názvu obce. Dodnes se v místním podání běžně používá označení Cyránův Ostrov.

Dnešní podobě ostrovského areálu vévodí barokní (zámek, sýpka, správní domek) úpravy z doby majitele Zikmunda Moravce, který zde žil v letech 1758 - 1784. Zikmund Moravec byl posledním vlastníkem, který v Ostrově osobně bydlel. Od Marie Terezie obdržel díky Ostrovu šlechtický titul a erb, který je jediným dochovaným znakem Ostrova (najdete jej na budově Muzea).

Muzeum Ostrov lidových krojů je umístěno v bývalé hospodářské budově, slouživší především jako chlévy a stáje. Střední část budovy byla obytná. Poslední architektonické úpravy jsou klasicistní, dle dendrochronologického průzkumu pochází z roku 1846, kdy byl Ostrov v držení Jacoba Josepha von Löwenthal. V tomto období byly postaveny také velké objekty stodol v západní části areálu.

Po mnoha historických peripetiích přechází v roce 2005 poplužní dvůr do vlastnictví rodiny Mičánkových. Pod jejich péčí dochází v letech 2005 - 2008 k úplnému zrestaurování a rekonstrukci všech budov a celého areálu do dnešní podoby. Podrobnosti o vlastnících Ostrova a informace k rekonstrukci si můžete přečíst na tabulích vedle vchodu do Muzea. 
Historie osmi staletí existence tohoto místa dýchá osobitým, silným a omamným geniem loci. Užijte si jej.